Blog

Salaris & HRM

Eigen bijdrage auto tijdens vakantie fiscaalvriendelijk verrekenen

Gepost door op 11 juni 2014
Als uw werknemer tolgelden of brandstofkosten in het buitenland zelf moet betalen, is het mogelijk deze eigen bijdrage in mindering te brengen op de bijtelling. Voorwaarde is dat vooraf schriftelijk in een overeenkomst ter beschikking gestelde auto is vastgelegd dat deze eigen bijdrage ziet op privégebruik.
Lees meer

Onderwerpen:

Wet Werk en Zekerheid

Gepost door op 10 maart 2014
Per 1 juli 2014 en per 1 juli 2015 wordt de wetgeving rondom tijdelijke arbeidsovereenkomsten, het ontslagrecht en de WW op belangrijke punten aangepast. Zo is bijvoorbeeld een proeftijd in een tijdelijk contract alleen nog mogelijk als u met een werknemer een arbeidsovereenkomst van meer dan zes maanden overeenkomt. Bij een contract voor bepaalde tijd
Lees meer

Onderwerpen:

Loonbeslag: wat is het en wat moet ik doen?

Gepost door op 21 oktober 2013
Meer dan de helft van de werkgevers heeft er mee te maken: loonbeslag op het loon van een van zijn medewerkers. Ben je als werkgever verplicht hier gehoor aan te geven? Lees in dit blog meer over loonbeslag.
Lees meer

Onderwerpen:

Vakantiewerk en bijbaan: tips en tricks!

Gepost door op 17 juni 2013
Bent u van plan werkzaamheden door vakantiewerkers te laten verrichten? Zorgt u dan dat alles goed is geregeld. Het werken met jonge werknemers vraagt van de werkgever extra aandacht. De wetgever is van oordeel dat jonge werknemers extra bescherming nodig hebben. Bovendien stelt de wet grenzen aan de werktijd. Op deze site van de overheid
Lees meer

Onderwerpen:

Bent u al klaar voor de SEPA betalingen?

Gepost door op 15 april 2013
Nederland gaat op 1 februari 2014 over op het Europese betalingssysteem SEPA (Single Euro Payments Area). Door de invoering van SEPA vervallen de vertrouwde Nederlandse bank/giro nummers en worden ze vervangen door het IBAN (International Bank Account Number) (voorbeeld IBAN nummer: NL20INGB0001234567). Alle betaalproducten, zoals de overschrijving, acceptgiro en incasso worden vervangen door producten die
Lees meer

Onderwerpen:

Teamgeest versterken door het delen van kwaliteiten en ontwikkelpunten

Gepost door op 20 december 2012
In mijn huidige rol van interim manager P&O heb ik kort geleden met een aantal filiaalleiders gesproken over hun team. Duidelijk was dat zij meer aandacht willen besteden aan teamgeest en samenwerking, maar niet goed weten hoe. Als voorbeeld heb ik met hen een sessie gedaan, die zij nu zelf gaan toepassen in hun eigen
Lees meer

Onderwerpen:

Zet langer doorwerken zo snel mogelijk op agenda onderneming

Gepost door op 30 oktober 2012
Een stijgende AOW- en pensioenleeftijd in combinatie met steeds onzekerder pensioenen dwingt werknemers langer te blijven werken. Veel werkgevers én werknemers zijn daarop nog onvoldoende voorbereid. In de pensioenwereld vindt een ongekende kanteling plaats. De dominante pensioenregeling was al van eindloon naar middelloon gegaan. Daarna was er sprake 
van een beperkte indexatie en zelfs van
Lees meer

Onderwerpen: ,

Premiekortingen oudere werknemers

Gepost door op 11 oktober 2012
Vanaf 2013 komt de premiekorting voor het in dienst houden van 62+’ers te vervallen. De premiekorting voor het in dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde die 50 jaar of ouder is, blijft wel bestaan. De dubbele premiekorting voor het in dienst nemen van een arbeidsongeschikte werknemer van 50 jaar en ouder verdwijnt. Neemt u een werknemer
Lees meer

Onderwerpen:

Mobiliteitsbonus

Gepost door op 6 augustus 2012
In 2013 vervallen de doorwerkbonussen voor werkgevers en oudere werknemers. Daarvoor in de plaats komt de mobiliteitsbonus. De mobiliteitsbonus is een premiekorting voor werkgevers die een oudere met een uitkering en arbeidsgehandicapten in dienst nemen. Werkgevers kunnen nu ook premiekortingen krijgen. Dit zijn de mogelijkheden: Een werkgever die een werkloze van 50 jaar of ouder
Lees meer

Onderwerpen:

1 3 4 5