Blog

Pensioen

Werkgevers opgelet bij wijziging pensioenregeling per 1 januari 2015

Gepost door op 18 september 2014
Door wijziging van de fiscale wetgeving moet uiterlijk eind 2014 het grootste deel van de pensioenregelingen worden gewijzigd. De verzekeraars schatten dat 90% van hun portefeuille moet worden aangepast. Op welke manier de pensioenregeling wordt aangepast kan veel uit maken voor de portemonnee van de werkgever en/of de toekomstige pensioenuitkering van de werknemer. Niets doen
Lees meer

Onderwerpen:

Welke kansen biedt het Algemeen Pensioenfonds?

Gepost door op 24 juli 2014
Misschien is het u ontgaan, maar er komt een nieuwe loot aan de stam van de pensioenuitvoerders: het APF. Deze afkorting staat voor Algemeen Pensioenfonds? Wat is dit en voor wie kan dit een uitkomst bieden? In Nederland kenden we tot enkele jaren geleden een beperkt aantal smaken voor de pensioenuitvoerders. Naast de pensioenverzekeraar was
Lees meer

Onderwerpen:

Waardeoverdracht gaat op de schop

Gepost door op 13 februari 2014
Voor veel werknemers is het voorkomen van een pensioenbreuk een groot goed. Zelden vragen werknemers zich af of de pensioenbreuk in hun voordeel òf nadeel is. Werkgevers kunnen met de huidige lage marktrente geconfronteerd worden met een forse bijstortverplichting voor werknemers die soms al lange tijd geleden uit dienst zijn getreden. Deze bedragen kunnen oplopen
Lees meer

Onderwerpen:

Verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen

Gepost door op 10 oktober 2013
In het verleden zijn veel pensioenregelingen afgesproken zonder te beoordelen of er eventueel sprake is van een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds (Bpf). Stel dat u als werkgever niet bent aangesloten, terwijl dat op grond van de bedrijfsactiviteiten wel zou moeten. Welke gevolgen kunnen er dan optreden? Verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen Heel vaak zijn in het verleden pensioenregelingen bij verzekeraars
Lees meer

Onderwerpen:

“Beleggingspensioenen” allemaal hetzelfde?

Gepost door op 5 augustus 2013
Pensioenregelingen die zijn ondergebracht bij een pensioenverzekeraar gaan steeds meer op elkaar lijken. Vanwege de hoge kosten van het nakomen van de garanties (rente, lang leven) gaan middelloonregelingen steeds meer op de schop. Daarmee wordt de beschikbare premieregeling de dominante pensioenregeling. Beschikbare premie, DC of PPI-regeling. Allemaal ingewikkelde termen, maar de kans is groot dat
Lees meer

Onderwerpen:

Voor- en nadelen pensioen eigen beheer

Gepost door op 11 maart 2013
Voor het veiligstellen van de pensioenvoorziening voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) zijn in principe een drietal mogelijkheden. Volledig verzekeren bij een verzekeraar Volledig opbouwen in eigen beheer Een combinatie van beide Welke keuze de DGA moet maken voor het veiligstellen van de pensioenvoorziening is lastig. Aan beide mogelijkheden kleven voor- en nadelen. Deze voor- en nadelen
Lees meer

Onderwerpen:

Uw ex-werknemer kost geld: bijbetalen bij waardeoverdracht pensioen?

Gepost door op 31 januari 2013
Werkgevers kunnen geconfronteerd worden met forse affinancieringskosten bij waardeoverdracht van het pensioen van een ex-werknemer. Dit leidt tot zeer vervelende verrassingen in de praktijk. Wanneer sprake is van een beschikbare premieregeling dan doet dit probleem zich in de regel niet voor. Het komt vooral voor bij middelloon (en evt. eindloon).
Lees meer

Onderwerpen:

Zet langer doorwerken zo snel mogelijk op agenda onderneming

Gepost door op 30 oktober 2012
Een stijgende AOW- en pensioenleeftijd in combinatie met steeds onzekerder pensioenen dwingt werknemers langer te blijven werken. Veel werkgevers én werknemers zijn daarop nog onvoldoende voorbereid. In de pensioenwereld vindt een ongekende kanteling plaats. De dominante pensioenregeling was al van eindloon naar middelloon gegaan. Daarna was er sprake 
van een beperkte indexatie en zelfs van
Lees meer

Onderwerpen: ,

Uitvoeringskosten nieuwe pensioenuitvoerder substantieel lager

Gepost door op 27 september 2012
Consumenten, Tweede Kamer en toezichthouders zetten steeds meer druk op de pensioensector om transparant te zijn over de kosten. Te hoge kosten voor administratie en vermogensbeheer gaan immers ten koste van het pensioenresultaat van de deelnemer. Inmiddels blijkt dat de kosten van administratie en vermogensbeheer van de premiepensioeninstellingen (PPI’s) substantieel lager zijn dan bij bestaande
Lees meer

Onderwerpen:

Kijken naar alternatieven loont bij stijgende pensioenkosten

Gepost door op 4 mei 2012
Stijgende pensioenkosten maken het aantrekkelijk om te kijken naar alternatieven. Ook dit jaar zijn de pensioenpremies in verschillende sectoren weer gestegen. Bijvoorbeeld in de metaalsector, bij overheid en onderwijs, de horeca en bij de kappers en schildersbedrijven. In de sector van de vleesverwerkende industrie steeg de premie zelfs met ruim 5 procentpunt. Meestal wordt de
Lees meer

Onderwerpen: