Blog

Pensioen

Pensioenadvies: inhoud samen met het goede gevoel

Gepost door op 5 oktober 2015
Lees meer

Onderwerpen:

Dekkingsgraden van een pensioenfonds: begrijpt u het nog?

Gepost door op 17 september 2015
Regelmatig verschijnen er alarmerende berichten in de media over de dalende dekkingsgraden van pensioenfondsen. Wanneer de dekkingsgraad onder de 105% komt, moeten pensioenfondsen een herstelplan indienen bij de toezichthouder (DNB). Hoe kan het dat pensioenfondsen goede beleggingsrendementen halen, terwijl de dekkingsgraden toch achteruit gaan? En geeft de dekkingsgraad wel de echte financiële positie van een
Lees meer

Onderwerpen:

Excedentregeling kleinmetaal vanaf 2016

Gepost door op 3 september 2015
De pensioenregeling in de sector voor de kleinmetaal (PMT) wordt aangepast per 1 januari 2016. Vanaf dat jaar is de pensioenopbouw voor salarissen tussen € 70.000 en € 100.000 niet langer verplicht. Werkgevers die aangesloten zijn bij PMT moeten de keuze maken of de pensioenopbouw van hun werknemers met een salaris in deze categorie wordt
Lees meer

Onderwerpen:

De meest voorkomende vormen van pensioenschade

Gepost door op 11 juni 2015
Onder het oude ontslagrecht werd bij kennelijk onredelijk ontslag steeds vaker pensioenschade in rekening gebracht. Zeker wanneer het een oudere werknemer betrof met geringe kansen op een nieuwe baan. En deze pensioenschade berekend als de (actuariële) waarde van de gemiste pensioenopbouw tot aan de pensioendatum loopt al snel in de tienduizenden, zo niet honderdduizenden euro?s.
Lees meer

Onderwerpen:

Vol verwachting klopt ons hart…

Gepost door op 7 juni 2015
Staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft in haar recente planningsbrief voor pensioenen aangegeven dat zij in de tweede helft van juni zal komen met de Hoofdlijnennotitie over de Toekomst van het Pensioenstelsel. Na de uitgebreide Nationale Pensioendialoog en het SER-advies is nu de staatssecretaris aan zet. In eerdere stukken van het kabinet werden altijd drie pijlers
Lees meer

Onderwerpen:

Pensioenschade

Gepost door op 1 juni 2015
Onder het oude ontslagrecht werd bij kennelijk onredelijk ontslag steeds vaker pensioenschade in rekening gebracht. Zeker wanneer het een oudere werknemer betrof met geringe kansen op een nieuwe baan. En deze pensioenschade berekend als de (actuariële) waarde van de gemiste pensioenopbouw tot aan de pensioendatum loopt al snel in de tienduizenden, zo niet honderdduizenden euro?s.
Lees meer

Onderwerpen:

Compensatievoorstellen voor gemiste opbouw boven ton kloppen niet

Gepost door op 1 juni 2015
Met ingang van 1 januari 2015 is het pensioengevend loon gemaximeerd op ? 100.000. Zoals bleek uit eerder onderzoek van Towers Watson hebben veel werkgevers de gemiste pensioenopbouw boven ? 100.000 gecompenseerd. In de adviespraktijk lopen wij er tegen aan dat door HR of Finance-afdelingen voorstellen worden ontwikkeld ter compensatie die niet corresponderen met de
Lees meer

Onderwerpen:

Toekomst DGA-pensioen in eigen beheer nog onduidelijk

Gepost door op 28 mei 2015
Staatssecretaris Wiebes van Financien heeft 13 januari 2015 de Kamer per brief toegezegd zo spoedig mogelijk maar in ieder geval vóór het meireces met een nadere uitwerking van mogelijke oplossingsrichtingen te komen voor de problematiek omtrent het pensioen in eigen beheer. Tot op heden is die nadere uitwerking er nog helaas nog niet.
Lees meer

Onderwerpen:

Tikkende tijdbom in uw onderneming?

Gepost door op 30 maart 2015
Nederland kent mogelijk 20.000 (sommigen denken zelfs 70.000) bedrijven die geen premie betalen aan een bedrijfstakpensioenfonds (Bpf), terwijl ze daar wél toe verplicht zijn. Op die bedrijven wordt jacht gemaakt. En niet alleen door hardwerkende buitendienstmedewerkers van de Bpf?en. Speciale advocatenteams worden ingeschakeld om tegenstribbelende werkgevers het Bpf in te slepen en over jaren terug
Lees meer

Onderwerpen:

Werkgevers opgelet bij wijziging pensioenregeling per 1 januari 2015

Gepost door op 18 september 2014
Door wijziging van de fiscale wetgeving moet uiterlijk eind 2014 het grootste deel van de pensioenregelingen worden gewijzigd. De verzekeraars schatten dat 90% van hun portefeuille moet worden aangepast. Op welke manier de pensioenregeling wordt aangepast kan veel uit maken voor de portemonnee van de werkgever en/of de toekomstige pensioenuitkering van de werknemer. Niets doen
Lees meer

Onderwerpen: