Blog

Pensioen

Steeds vaker vergoeding voor pensioenschade bij ontslag

Gepost door op 30 mei 2016
  Onder het nieuwe ontslagrecht wordt in de transitievergoeding pensioenschade niet meegenomen. Op basis van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever (maar ook op basis van redelijkheid en billijkheid) kan de werknemer pensioenschade claimen. In een recente zaak (http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2016:715) heeft de rechter uitgesproken dat “bij het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding rekening
Lees meer

Onderwerpen:

Wat is de toekomst van uw pensioen?

Gepost door op 4 april 2016
Minder dan de helft van de deelnemers heeft nog vertrouwen in zijn of haar pensioenfonds, bleek in maart uit een Opiniepanel van EenVandaag. Achtergrond hiervan is de dreigende pensioenkortingen bij de pensioenfondsen vanwege de fors dalende dekkingsgraden. Op basis van dit bericht zie ik het volgende scenario voor me.
Lees meer

Onderwerpen:

Afkoop pensioen eigen beheer interessant?

Gepost door op 21 maart 2016
Het pensioen in eigen beheer kent de nodige knelpunten die met name worden veroorzaakt door het grote verschil tussen de zogenaamde fiscale waarde en de commerciële waarde (waarde in het economisch verkeer). Vanwege de lage rente dient een hoge commerciële waarde aangehouden te worden. Dit leidt tot vervelende consequenties: beperkingen bij het uitkeren van dividend,
Lees meer

Onderwerpen:

Bijbetalingsplicht werkgever bij waardeoverdracht pensioen

Gepost door op 4 maart 2016
Als een werknemer van baan verandert, mag het pensioen worden meegenomen naar de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever. De oude of nieuwe werkgever kan daarbij worden geconfronteerd met een bijbetalingsplicht. Deze bijbetalingsplicht is inmiddels voor alle werkgevers beperkt tot maximaal ? 15.000 en 10% van de overdrachtswaarde.
Lees meer

Onderwerpen:

2016 een baanbrekend jaar op pensioengebied

Gepost door op 28 januari 2016
  In de nieuwjaarstoespraak van Gerard Riemen, directeur van de Pensioenfederatie, heeft hij afscheid genomen van de uitkeringsovereenkomst (lees: de middelloonregeling). Hij sprake zelfs over 2016 als “een baanbrekend jaar” Geen pensioenaanspraken (garanties) meer zoals bij een middelloonregeling, maar kiezen voor de opbouw van pensioenkapitaal (met onzekere uitkomsten). Op zo’n historisch moment is het goed
Lees meer

Onderwerpen:

Pensioenfondsen willen af van uitkeringsbelofte

Gepost door op 25 januari 2016
Recent waren er veel nieuwsberichten over de historische draai die de brancheorganisatie voor pensioenfondsen (Pensioenfederatie) heeft gemaakt over de toekomstige pensioenregeling. Geen aanspraken meer, maar een pensioenkapitaal. Wat houdt dit in en wat is de achtergrond hiervan?
Lees meer

Onderwerpen:

Prominente rol werkgever bij pensioencommunicatie

Gepost door op 14 december 2015
De wet pensioencommunicatie is op 1 juli 2015 in werking getreden. De wet beoogt de informatieverstrekking over pensioenen te verbeteren. De rol van de werkgever is hierbij prominent. Voor werknemers is de werkgever het eerste aanspreekpunt. Werkgevers hebben dan ook een spilfunctie bij het verbeteren van de pensioencommunicatie.
Lees meer

Onderwerpen:

Ontwikkelingen pensioen eigen beheer: afschaffen of niet..? (update)

Gepost door op 17 november 2015
Op 24 september jl. heeft de Tweede Kamer een overleg gevoerd naar aanleiding van de briefvan staatssecretaris Wiebes van Financien over de oplossingsrichtingen voor het pensioen in eigen beheer.
Lees meer

Onderwerpen:

Bedrijfstakpensioenfonds kan voor jaren terug premies innen

Gepost door op 17 november 2015
De rechtbank in Utrecht heeft een verrassende uitspraak gedaan over de verjaring van premievorderingen van een bedrijfstakpensioenfonds tegenover een werkgever. Tot voor kort zochten de meeste rechters aansluiting bij een verjaringstermijn van vijf jaar, te starten vanaf het moment dat de premie opeisbaar was geworden (= datum dat werkgever verplicht aangesloten moest zijn bij bedrijfstakpensioenfonds).
Lees meer

Onderwerpen:

Vrijwillige aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds: dé oplossing?

Gepost door op 9 november 2015
Door de lage rente en de stijgende levensverwachting zijn middelloonregelingen die bij verzekeraars zijn ondergebracht steeds moeilijker te handhaven. Bij verlenging van het contract kunnen de premies met circa 40 à 50% stijgen. Dat is niet te doen voor de werkgever, maar ook niet voor de werknemer. De stijgende pensioenpremie gaat immers ten koste van
Lees meer

Onderwerpen: