Blog

Medici

Twee tips voor taakdelegatie in de mondzorg

Gepost door op 13 juni 2016
Taakdelegatie in de zorg is een fenomeen dat dateert uit de jaren zestig.Het begon op kleine schaal bij huisartsen. De huisarts delegeerde medisch-technische handelingen en administratieve taken aan de praktijkassistente. In de loop der jaren is dit delegeren langzaam gegroeid. Tandartspraktijken gaan ook op grote schaal te maken krijgen met taakdelegatie. Lees in dit blog
Lees meer

Onderwerpen:

Medische vrijstelling btw: BIG-registratie niet meer noodzakelijk

Gepost door op 13 juni 2016
De btw kent een vrijstelling voor medische handelingen in het kader van de gezondheidskundige verzorging van de mens: de medische vrijstelling. Een registratie in het BIG-register gold tot voor kort als toegangskaartje tot de medische vrijstelling. Dat betekende dat bepaalde medici die evident medische handelingen verrichtten, maar zich met hun opleiding niet konden registreren in
Lees meer

Onderwerpen: ,

Deelname aan een gezondheidscentrum. Welke mogelijkheden heeft u?

Gepost door op 3 juni 2016
Bij zorgaanbieders ontstaan momenteel allerlei vormen van samenwerking. Bundeling van krachten zowel in de breedte (branche overstijgend) of in de diepte (ketensamenwerking). Vaak worden deze initiatieven vorm gegeven in een gezondheidscentrum. In dit blog leest u waar u bij deelname aan een gezondheidscentrum rekening mee moet houden. Eerstelijns zorgaanbieders en het gezondheidscentrum Om mij heen kijkend
Lees meer

Onderwerpen:

Digitaliseren in de zorg: een aandachtsgebied voor zorgondernemers

Gepost door op 4 april 2016
Als er één sector in beweging is, dan is het de zorgsector. Dit is dagelijks te vernemen in de diverse media. Tijdens de afgelopen crisis hadden vrijwel alle sectoren te maken met krimp, behalve de zorgsector. Ook in Nederland nemen de kosten jaarlijks toe. Van de 262 miljard die de overheid in 2016 uitgeeft, wordt
Lees meer

Onderwerpen:

Het (para)medische beroep toch btw vrijgesteld!

Gepost door op 29 juni 2015
Mogelijk past Nederland de btw-vrijstelling voor diverse (para) medische beroeps-beoefenaren te strikt toe. Deze medische vrijstelling houdt de gemoederen al jaren bezig. De discussie gaat hierbij over de vraag of medische beroepsbeoefenaren, die niet in het BIG-register zijn ingeschreven, toch gebruik kunnen maken van de btw-vrijstelling. Op grond van de btw-richtlijn en de jurisprudentie van
Lees meer

Onderwerpen: ,