Blog

Medici

Zo voldoet u als zorgaanbieder aan de Wet DBA en de Wkkgz

Gepost door op 26 juli 2017
‘De opschorting van de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018.’ Nog niet zo heel lang geleden werd bovenstaand bericht door de belastingdienst bekend gemaakt. Het is niet de eerste keer dat het opschorten van de handhaving van de Wet DBA wordt verlengd. In dit
Lees meer

Onderwerpen: ,

Jan Hoek van de branchegroep medici: Sector is volop in beweging

Gepost door op 13 maart 2017
In het najaar van 2015 is de branchegroep medici opgericht. Hierdoor is alle kennis van de medische branche die bij specialisten van Visser & Visser aanwezig is gebundeld in één groep. Ondernemers profiteren door deze kennisbundeling: samen weet je meer! Zowel Jan Hoek (senior teamleider van vestiging Middelharnis) als Ingrid Beverloo (junior teamleider van vestiging Gorinchem) maken
Lees meer

Onderwerpen: ,

Ingrid Beverloo: Mijn kennis is goed bruikbaar binnen het brancheteam medici

Gepost door op 6 maart 2017
In het najaar van 2015 is de branchegroep medici opgericht. Alle kennis van de medische branche die bij specialisten van Visser & Visser aanwezig is, is daardoor gebundeld in één groep. Ondernemers profiteren door deze kennisbundeling: samen weet je meer! Zowel Jan Hoek (senior teamleider van vestiging Middelharnis) als Ingrid Beverloo (junior teamleider van vestiging Gorinchem) maken deel
Lees meer

Onderwerpen: , ,

Zes voordelen voor een samenwerkende huisarts

Gepost door op 6 februari 2017
Samenwerking voor de huisarts wordt steeds belangrijker. Door toenemende werkdruk, de macht van zorgverzekeraars en toenemende managementtaken wordt samenwerking steeds meer van belang. Een slimme en ondernemende huisarts onderkent dit en nut dit uit door samen te werken met personeel, andere praktijken, zorggroepen en ziekenhuizen. En ook samenwerking door inzet van slimme software en een goede adviseur. In
Lees meer

Onderwerpen: ,

Medici en gemeenschappelijke kosten: hoe gaat u hiermee om?

Gepost door op 29 september 2016
Medici die samenwerken maken vaak gezamenlijke kosten. Denk bijvoorbeeld aan een gemeenschappelijke secretaresse of receptioniste in een praktijk van samenwerkende huisartsen, die werkzaamheden verricht voor iedere huisarts die bij de praktijk aangesloten is. De loonkosten zijn gemeenschappelijke kosten. Bij het verdelen van die kosten bestaan btw-risico’s. Lees in dit blog hoe u als medicus omgaat
Lees meer

Onderwerpen: ,

2 veranderingen voor medische vrijstelling btw

Gepost door op 14 juli 2016
In de zorg hebben zich in 2016 diverse ontwikkelingen voortgedaan op het gebied van de btw. Twee belangrijke veranderingen licht ik in dit blog toe, omdat de medische vrijstelling btw vaker toegepast kan worden. Nieuw besluit vrijstelling medische diensten Op 29 maart 2016 is de Staatssecretaris van Financiën met een besluit gekomen, waarin de toepassing
Lees meer

Onderwerpen:

6 vragen om grip te krijgen op uw zorgkosten

Gepost door op 20 juni 2016
Heeft u inzicht in uw wensen en mogelijkheden als het gaat om zorg? En met welke kosten moet u hierbij rekening houden om de gewenste zorg in de toekomst te kunnen bekostigen? In dit blog wil ik u meer inzicht in uw situatie geven door 6 vragen over zorg te stellen. De gezondheidszorg is vandaag de
Lees meer

Onderwerpen: ,

2 tips voor taakdelegatie in de mondzorg

Gepost door op 13 juni 2016
Taakdelegatie in de zorg is een fenomeen dat dateert uit de jaren zestig.Het begon op kleine schaal bij huisartsen. De huisarts delegeerde medisch-technische handelingen en administratieve taken aan de praktijkassistente. In de loop der jaren is dit delegeren langzaam gegroeid. Tandartspraktijken gaan ook op grote schaal te maken krijgen met taakdelegatie. Lees in dit blog
Lees meer

Onderwerpen:

Medische vrijstelling btw: BIG-registratie niet meer noodzakelijk

Gepost door op 13 juni 2016
De btw kent een vrijstelling voor medische handelingen in het kader van de gezondheidskundige verzorging van de mens: de medische vrijstelling. Een registratie in het BIG-register gold tot voor kort als toegangskaartje tot de medische vrijstelling. Dat betekende dat bepaalde medici die evident medische handelingen verrichtten, maar zich met hun opleiding niet konden registreren in
Lees meer

Onderwerpen:

Deelname aan een gezondheidscentrum. Welke mogelijkheden heeft u?

Gepost door op 3 juni 2016
Bij zorgaanbieders ontstaan momenteel allerlei vormen van samenwerking. Bundeling van krachten zowel in de breedte (branche overstijgend) of in de diepte (ketensamenwerking). Vaak worden deze initiatieven vorm gegeven in een gezondheidscentrum. In dit blog leest u waar u bij deelname aan een gezondheidscentrumrekening mee moet houden. Eerstelijns zorgaanbieders en het gezondheidscentrum Om mij heen kijkend
Lees meer

Onderwerpen: