Blog

Belastingen

Wanneer kunt u het beste een bedrijf opzetten in Dubai?

Gepost door op 12 februari 2015
In de andere blogs van deze serie hebben we de ins en outs besproken van de set up van een company in Dubai. In dit afrondende artikel ga ik in op de vraag wat de juiste timing is om een bedrijf op te zetten in Dubai.
Lees meer

Onderwerpen:

Fiscaal risicomanagement voor MKB ondernemers….. horizontaal toezicht!

Gepost door op 29 januari 2015
Horizontaal toezicht. Mogelijk heeft u wel eens van deze term gehoord. Horizontaal toezicht betekent in feite dat sprake is van een open relatie tussen de ondernemer en de belastingdienst. Deze open relatie wordt vastgelegd in een convenant tussen de ondernemer, de belastingdienst en diens adviseur. 
Lees meer

Onderwerpen:

Aandeelhouderschap in Dubai. Ontdek de mogelijkheden.

Gepost door op 1 december 2014
Wie kan een bedrijf opzetten in Dubai? Er zijn verschillende soorten aandeelhouderschap in Dubai mogelijk. Welke het beste past bij uw organisatie hangt van een aantal factoren af. Dat bespreek ik in dit artikel.
Lees meer

Onderwerpen:

Waar kunt u zich het beste vestigen in Dubai?

Gepost door op 28 oktober 2014
Het kiezen van de juiste vestigingsplaats in de Verenigde Arabische Emiraten (?U.A.E.?) vereist maatwerk. Geen van de freezones is ideaal voor alle activiteiten en voor alle soorten ondernemingen. Alleen Dubai zelf kent al meer dan twintig freezones. Daarnaast zijn er diverse freezones in de overige emiraten, waar u op een kostenefficiënte manier uw vestiging in
Lees meer

Onderwerpen:

Subsidies steeds vaker met btw belast!

Gepost door op 4 september 2014
Ontvangt u een subsidie? Houd dan rekening met de eventuele gevolgen hiervan voor de btw. In de praktijk wordt maar al te vaak gedacht dat over de subsidie geen btw verschuldigd is. Maar subsidies worden steeds vaker met btw belast. Hoe en wanneer leest u in dit blog.
Lees meer

Onderwerpen:

Is de structuur van uw onderneming fiscaal optimaal?

Gepost door op 11 augustus 2014
Wie wil dat niet? Structuur in zijn of haar onderneming. En dan niet alleen structuur in algemene zin, maar ook een optimale fiscale structuur. De vraag die dan opkomt, is wat een optimale fiscale structuur is. In veel gevallen wordt een structuur als fiscaal optimaal aangemerkt als de belastingdruk zo laag mogelijk is. Immers, op een
Lees meer

Onderwerpen:

De verschillende rechtsvormen in Dubai

Gepost door op 4 augustus 2014
Er zijn veel verschillende rechtsvormen in Dubai, maar de eerste vraag die voor de onderneming van belang is, is of er zaken gedaan zal worden in de Verenigde Arabische Emiraten (U.A.E.) zelf. Indien dit het geval is, dan wordt doorgaans een LLC opgezet, waarbij het buitenlandse bedrijf maximaal 49% eigendom kan verwerven. Men is verplicht
Lees meer

Onderwerpen:

Aandelen in vastgoedvennootschap fiscaalvrij schenken?

Gepost door op 1 mei 2014
Enige tijd terug heeft Hof Den Haag beslist dat bij een schenking of vererving van aandelen in een vastgoedvennootschap een beroep kan worden gedaan op de ondernemersfaciliteiten. Concreet betekent dit dat niet hoeft te worden afgerekend in de inkomstenbelasting en dat ook voor de erf- en schenkbelasting een vrijstelling geldt. Inmiddels heeft de staatssecretaris het
Lees meer

Onderwerpen:

Nalatenschap met schulden. Aanvaarden of niet?

Gepost door op 24 maart 2014
Nalatenschap met schulden: aanvaarden of toch niet? In de praktijk blijkt dat bij erfgenamen de misvatting bestaat dat een nalatenschap enkel positief vermogen kan bevatten. Een erfgenaam kan echter ook alleen schulden erven. Nalatenschap met schulden: aanvaarden of toch niet? Voorbeeld A erft van zijn overleden vader B een woning van 115.000 met een hypotheek van
Lees meer

Onderwerpen:

Pas op met BTW schulden!

Gepost door op 24 februari 2014
Al een aantal jaar bent u als ondernemer verplicht om uw BTW positie in de aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting te specificeren. Zo dient u te specificeren welk deel van uw BTW schuld betrekking heeft op het lopende jaar en welk deel betrekking heeft op een vorig jaar. Dien uw suppletie BTW tijdig in! Controle door
Lees meer

Onderwerpen: