Blog

Audit

Controlekwaliteit vraagt om balans. Doe je mee?

Gepost door op 25 februari 2016
‘Het kan nog beter’ is het tweede deel van de titel van een recent verschenen brancherapport, gericht op een verdere verbetering van de geleverde controlekwaliteit van niet-OOB accountantsorganisaties. Geen rapport om met elkaar over te zuchten, maar handvatten om de kwaliteit van de controlepraktijk verder te verfijnen en continue te laten aansluiten met de gevraagde normen.
Lees meer

Onderwerpen:

Schaf de wettelijke controleplicht af

Gepost door op 15 oktober 2015
De dag die je wist dat zou komen. Voor accountants die werkzaam zijn in de controlepraktijk is deze dag 29 september 2015 geworden. Op deze dag stelde de Eerste Kamer de wetgeving vast die de controlegrenzen voor het toepassen van wettelijke controles verhoogt. Daarmee moet de regeldruk bij ?kleine? ondernemingen weggehaald worden. Met het aannemen
Lees meer

Onderwerpen:

Meldplicht datalekken en privacy verordening: heeft u uw privacy beleid op orde?

Gepost door op 24 augustus 2015
Het verwerken van persoonsgegevens, welke organisatie heeft hier niet mee te maken? Privacy is verankerd in de Nederlandse grondwet en om deze privacy te waarborgen, verstrekt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) regels aan organisaties hoe om te gaan met persoonlijke informatie van klanten, relaties, werknemers etc.
Lees meer

Onderwerpen:

De accountant als kampioen der goede trouw en vijand van het bedrog

Gepost door op 13 oktober 2014
Wie is er niet bekend met verhalen waarin een personage strijdt tegen het kwaad en door eenieder wordt geroemd om zijn heldhaftigheid? Neem bijvoorbeeld Zorro, de gemaskerde held uit de Amerikaanse literatuur, die onrecht en corruptie bestrijdt en nooit het onderspit delft. Is hier een vergelijking met het accountantsberoep te maken? Helaas is het met
Lees meer

Onderwerpen:

Waarom ondernemen in Nederland?

Gepost door op 3 april 2014
Soms stel ik aan mijn klanten wel eens de vraag: waarom zit u eigenlijk in Nederland met uw onderneming? Sommige zaken zijn zo vanzelfsprekend, dat je er eigenlijk nooit over nadenkt. Maar daarom hier toch nog maar even de vraag aan u gesteld: waarom is uw onderneming eigenlijk in Nederland gevestigd? Natuurlijk, zegt u dan,
Lees meer

Onderwerpen:

De accountant een ambtenaar… Is dat een stap verder?

Gepost door op 3 maart 2014
In een interview in NRC Handelsblad van zaterdag 4 januari 2014 (‘Dit is niet het laatste boekhoudschandaal’) stelt Willem Jan van Andel, één van Nederlands bekendste curatoren, dat “het hele accountantsberoep lijdt aan een fundamentele weeffout”. Die weeffout bestaat er volgens hem uit dat de accountant aan de ene kant afhankelijk is van zijn opdrachtgever
Lees meer

Onderwerpen:

‘De Datamanager’

Gepost door op 11 november 2013
Wie is in uw organisatie verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens? Door de  toenemende digitalisering komen er steeds meer (digitale) gegevens beschikbaar. Met de nieuwste technieken kunnen deze gegevens ook steeds makkelijker ontsloten worden om vervolgens te worden omgezet naar managementinformatie. Gebruikers  van de IT systemen hebben echter steeds minder zicht op alle bewerkingen
Lees meer

Onderwerpen:

Visie op vastgoedwaardering

Gepost door op 26 september 2013
Is het u wel eens opgevallen dat een relatief groot deel in de jaarrekening wordt besteed aan de post ‘materiële vaste activa’? Eerst een opsomming op de activazijde van de balans van de waarden van bedrijfsgebouwen- en terreinen, machines en installaties en inventarissen. Daarna een aantal passages in de grondslagen over waardering, afschrijvingsmethoden en restwaardes.
Lees meer

Onderwerpen:

De accountant die zichzelf terugverdient…. bestaat!

Gepost door op 8 juli 2013
“Leuk hoor”, denkt de ondernemer, die voor het eerst te maken krijgt met de wettelijke controleplicht. “Een aantal weken per jaar mensen over de vloer die snuffelen in mijn administratie, hoge nota’s sturen en vervolgens maar 1 à 2 A4-tjes aan product leveren, de controleverklaring”. En in het ergste geval betreft het ook nog eens
Lees meer

Onderwerpen:

Controleverklaring: in de beperking toont zich de meester

Gepost door op 14 januari 2013
De controleverklaring als hét onderdeel van de jaarrekening?! ‘Natuurlijk!’, zult u een deel van onze beroepsgenoten horen roepen. ‘Daarin voegen wij waarde, voegen wij zekerheid toe aan de jaarrekening.’ Of niet? Heeft u uw bedenkingen? Vraagt u zich af waarom het drie, vier weken uitvoeren van uiteenlopende werkzaamheden vrijwel altijd leidt tot één pagina met
Lees meer

Onderwerpen: