Blog

Controleverklaring: in de beperking toont zich de meester

Gepost door op 14 januari 2013
De controleverklaring als hét onderdeel van de jaarrekening?! ‘Natuurlijk!’, zult u een deel van onze beroepsgenoten horen roepen. ‘Daarin voegen wij waarde, voegen wij zekerheid toe aan de jaarrekening.’ Of niet? Heeft u uw bedenkingen? Vraagt u zich af waarom het drie, vier weken uitvoeren van uiteenlopende werkzaamheden vrijwel altijd leidt tot één pagina met
Lees meer

Onderwerpen:

Teamgeest versterken door het delen van kwaliteiten en ontwikkelpunten

Gepost door op 20 december 2012
In mijn huidige rol van interim manager P&O heb ik kort geleden met een aantal filiaalleiders gesproken over hun team. Duidelijk was dat zij meer aandacht willen besteden aan teamgeest en samenwerking, maar niet goed weten hoe. Als voorbeeld heb ik met hen een sessie gedaan, die zij nu zelf gaan toepassen in hun eigen
Lees meer

Onderwerpen:

Waarom de rechtszekerheid van belastingheffing ver te zoeken is

Gepost door op 8 november 2012
De titel van deze bijdrage doet uw hart wellicht sneller kloppen. Maar nee, ik moet u teleurstellen: onze inkomstenbelasting wordt niet afgeschaft en u blijft gewoon BTW betalen. Dat is één van de weinige zekerheden in dit leven. Toch is de titel niet helemaal uit de lucht gegrepen… Lees in dit blog waarom de rechtszekerheid
Lees meer

Onderwerpen:

Zet langer doorwerken zo snel mogelijk op agenda onderneming

Gepost door op 30 oktober 2012
Een stijgende AOW- en pensioenleeftijd in combinatie met steeds onzekerder pensioenen dwingt werknemers langer te blijven werken. Veel werkgevers én werknemers zijn daarop nog onvoldoende voorbereid. In de pensioenwereld vindt een ongekende kanteling plaats. De dominante pensioenregeling was al van eindloon naar middelloon gegaan. Daarna was er sprake 
van een beperkte indexatie en zelfs van
Lees meer

Onderwerpen: ,

Premiekortingen oudere werknemers

Gepost door op 11 oktober 2012
Vanaf 2013 komt de premiekorting voor het in dienst houden van 62+’ers te vervallen. De premiekorting voor het in dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde die 50 jaar of ouder is, blijft wel bestaan. De dubbele premiekorting voor het in dienst nemen van een arbeidsongeschikte werknemer van 50 jaar en ouder verdwijnt. Neemt u een werknemer
Lees meer

Onderwerpen:

Uitvoeringskosten nieuwe pensioenuitvoerder substantieel lager

Gepost door op 27 september 2012
Consumenten, Tweede Kamer en toezichthouders zetten steeds meer druk op de pensioensector om transparant te zijn over de kosten. Te hoge kosten voor administratie en vermogensbeheer gaan immers ten koste van het pensioenresultaat van de deelnemer. Inmiddels blijkt dat de kosten van administratie en vermogensbeheer van de premiepensioeninstellingen (PPI’s) substantieel lager zijn dan bij bestaande
Lees meer

Onderwerpen:

Uw accountant, sleuteldrager van control?

Gepost door op 13 september 2012
Een ondernemer is – als het goed is – altijd op zoek naar het behalen van zijn ondernemingsdoelstellingen. Vaak zijn dat de breed gedefinieerde begrippen als ‘winstmaximalisatie’ en ‘continuïteit’. De manier waarop hij dat doet is door zijn bedrijfsactiviteiten te ontplooien. Maar bedrijfsactiviteiten ontplooien vraagt ook om control-activiteiten en procesbeheersing. En aan het eind van
Lees meer

Onderwerpen:

Afslanken van uw onderneming. Snijd in vet maar niet in spieren!

Gepost door op 30 augustus 2012
Helaas is het einde van de crisis nog niet in zicht. De ene onderneming merkt daar meer van als de ander. Ongetwijfeld zult u regelmatig het advies gekregen hebben om te snijden in de organisatie. En dan wordt meestal bedoeld: bezuinigen op de kosten. Om op lange termijn te kunnen blijven bestaan moet er tenslotte
Lees meer

Onderwerpen:

Mobiliteitsbonus

Gepost door op 6 augustus 2012
In 2013 vervallen de doorwerkbonussen voor werkgevers en oudere werknemers. Daarvoor in de plaats komt de mobiliteitsbonus. De mobiliteitsbonus is een premiekorting voor werkgevers die een oudere met een uitkering en arbeidsgehandicapten in dienst nemen. Werkgevers kunnen nu ook premiekortingen krijgen. Dit zijn de mogelijkheden: Een werkgever die een werkloze van 50 jaar of ouder
Lees meer

Onderwerpen:

De controleverklaring in haar huidige vorm is passé!

Gepost door op 6 juli 2012
De accountantssector heeft een groot imagoprobleem. Het is bijna een continue berichtenstroom in de Nederlandse media van mogelijk falende accountants. Vestia, Rynart, Weyl, een aantal recente cases waarin de accountant wordt verweten niet kritisch genoeg te zijn geweest, fraude over het hoofd te hebben gezien of te nauwe banden te hebben onderhouden met het bestuur.
Lees meer

Onderwerpen: