Blog

Blog posts van Paul Wolleswinkel

Waarmee moet u rekening houden bij vakantiewerk en bijverdiensten?

Gepost door op 29 mei 2017
Bent u van plan werkzaamheden door vakantiewerkers te laten verrichten? Zorgt u er dan voor dat alles goed geregeld is. Het werken met jonge werknemers vraagt van de werkgever extra aandacht. De wetgever is van oordeel dat jonge werknemers extra bescherming nodig hebben. Bovendien stelt de wet grenzen aan de werktijd. Op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jongeren-en-werk/vraag-en-antwoord kunt u bekijken
Lees meer

Onderwerpen:

Vakantiedagen tijdens ziekte? Dit zijn de regels over opbouw én opname

Gepost door op 4 augustus 2016
In mijn vorige blog Ziekte tijdens vakantie en mag een zieke werknemer op vakantie?  ben ik ‘afgereisd’ op weg naar de zieke werknemer tijdens vakantie. Vertrekpunt was de ziekmelding om – via de rol van bedrijfsarts en werkgever vanuit de EU – door te reizen naar een bestemming buiten de EU. Tijdens de reis is
Lees meer

Onderwerpen:

Autobrief 2 aangenomen: wat zijn de gevolgen?

Gepost door op 11 juli 2016
  Op 5 juli jl. is de autobrief 2 door de Eerste Kamer goedgekeurd. Lees in dit blog welke gevolgen de autobrief 2 vanaf 1 januari 2017 voor u heeft en waar u bij de aanschaf van een auto rekening mee moet houden vanaf het jaar 2017. De autobelastingen worden robuuster en eenvoudiger en dragen efficiënter bij aan klimaat en milieu.
Lees meer

Onderwerpen:

Uw bedrijf verkopen: maak een financiële planning

Gepost door op 20 juni 2016
De ondernemer geeft aan wat verkoop van het bedrijf moet opbrengen en incasseert dat vervolgens. Is dat de gebruikelijke gang van zaken bij een verkoopproces? Nee, dat is het niet. In dit blog geef ik u advies over het traject voorafgaand aan de verkoop van uw onderneming. 
Lees meer

Onderwerpen:

Ziekmelding werknemer tijdens vakantie: waar moet u rekening mee houden?

Gepost door op 13 juni 2016
Hoe gaat u om met een ziekmelding van een werknemer tijdens zijn of haar vakantie? En laat u uw (langdurig) zieke medewerker op vakantie gaan? Lees hierover meer in dit blog. 
Lees meer

Onderwerpen:

Drie belangrijke wijzigingen in de Wwz

Gepost door op 25 april 2016
Knelpunt seizoensarbeid / transitievergoeding langdurig arbeidsongeschiktDe storm van kritiek op de Wet werk en zekerheid (Wwz) is minister Asscher (SZW) vorige maand niet ontgaan. Wellicht volgt u de berichten hierover ook net als ik. Of bent u intussen Wwz-?afgestompt? in plaats van Wwz-proof? De kans bestaat ook dat de gevolgen van deze wet een fors
Lees meer

Onderwerpen:

Wat zijn de gevolgen van een schommelende WOZ-waarde?

Gepost door op 24 maart 2016
In de achterliggende weken zal ongetwijfeld bij u de aanslag gemeentelijke heffingen weer op de mat zijn gevallen. Een deel van de heffingen op deze beschikking is gekoppeld aan de WOZ-waarde van uw woning. De WOZ-waarde is eveneens belangrijk voor verschillende (andere) belastingwetten. 
Lees meer

Onderwerpen:

Ger Visser: ‘Hoe gaat u als ondernemer om met veranderingen?’

Gepost door op 10 december 2015
‘Het is ongelofelijk wat er op u afkomt aan kansen, bedreigingen, uitdagingen. Veranderingen op het gebied van het (geo-)politieke klimaat, veranderingen in wet- en regelgeving, veranderingen in de branche waarin uw onderneming werkt, nieuwe technologieën, veranderd koopgedrag van de consument, internationalisering, veranderingen in personeel, etc.’ Lees het artikel, geschreven door Ger Visser RA in Rijnmond Business
Lees meer

Onderwerpen:

Ontwikkelt u nieuwe producten? Benut de subsidiemogelijkheden!

Gepost door op 16 november 2015
De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is bedoeld voor iedere ondernemer in Nederland die onderzoek doet naar technologische vernieuwingen. Deze stimuleringsregeling subsidieert de inzet van eigen medewerkers die zich met Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O) bezighouden.
Lees meer

Onderwerpen:

Werkgever laat geld voor zwangere vrouwen liggen

Gepost door op 9 april 2015
Uit een onderzoek van HR Risk Consultant Robidus blijkt dat werkgevers geld laten liggen bij de zwangerschap van hun medewerkster. Het gaat hierbij om het onvoldoende benutten van vergoedingen uit de Wet op arbeid en zorg (WAZO) en de Ziektewet (ZW). Deze wetten en de daar uit voortvloeiende vergoedingen zijn voor zwangerschap en ziekte tijdens
Lees meer

Onderwerpen: