Blog

Blog posts van drs. Marcel van de Grift

De toekomst van het pensioen: uw stem op 15 maart is bepalend!

Gepost door op 28 februari 2017
In maart zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. De verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen zijn inmiddels bekend. Opvallend is dat veel aandacht in die programma’s wordt besteed aan… pensioenen. De samenstelling van het volgend kabinet gaat heel erg bepalen welke richting het Nederlandse pensioenstelsel gaat inslaan. 
Lees meer

Onderwerpen:

Keuze voor pensioenregeling is keuze voor pensioenuitvoerder?

Gepost door op 20 oktober 2016
Recent heeft Nationale Nederlanden een vijandig bod gedaan op Delta Lloyd om deze verzekeraar over te nemen. Centraal Beheer Achmea is gestopt als levensverzekeraar en heeft het Centraal Beheer Achmea Algemeen Pensioenfonds opgericht. Steeds meer ondernemingspensioenfondsen worden geliquideerd en verschillende bedrijfstakpensioenfondsen overwegen een fusie met elkaar. En daar tussendoor wordt de overheersende pensioenregeling in Nederland
Lees meer

Onderwerpen: ,

Steeds vaker vergoeding voor pensioenschade bij ontslag

Gepost door op 30 mei 2016
  Onder het nieuwe ontslagrecht wordt in de transitievergoeding pensioenschade niet meegenomen. Op basis van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever (maar ook op basis van redelijkheid en billijkheid) kan de werknemer pensioenschade claimen. In een recente zaak (http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2016:715) heeft de rechter uitgesproken dat “bij het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding rekening
Lees meer

Onderwerpen:

Wat is de toekomst van uw pensioen?

Gepost door op 4 april 2016
Minder dan de helft van de deelnemers heeft nog vertrouwen in zijn of haar pensioenfonds, bleek in maart uit een Opiniepanel van EenVandaag. Achtergrond hiervan is de dreigende pensioenkortingen bij de pensioenfondsen vanwege de fors dalende dekkingsgraden. Op basis van dit bericht zie ik het volgende scenario voor me.
Lees meer

Onderwerpen:

Afkoop pensioen eigen beheer interessant?

Gepost door op 21 maart 2016
Het pensioen in eigen beheer kent de nodige knelpunten die met name worden veroorzaakt door het grote verschil tussen de zogenaamde fiscale waarde en de commerciële waarde (waarde in het economisch verkeer). Vanwege de lage rente dient een hoge commerciële waarde aangehouden te worden. Dit leidt tot vervelende consequenties: beperkingen bij het uitkeren van dividend,
Lees meer

Onderwerpen:

2016 een baanbrekend jaar op pensioengebied

Gepost door op 28 januari 2016
  In de nieuwjaarstoespraak van Gerard Riemen, directeur van de Pensioenfederatie, heeft hij afscheid genomen van de uitkeringsovereenkomst (lees: de middelloonregeling). Hij sprake zelfs over 2016 als “een baanbrekend jaar” Geen pensioenaanspraken (garanties) meer zoals bij een middelloonregeling, maar kiezen voor de opbouw van pensioenkapitaal (met onzekere uitkomsten). Op zo’n historisch moment is het goed
Lees meer

Onderwerpen:

Pensioenfondsen willen af van uitkeringsbelofte

Gepost door op 25 januari 2016
Recent waren er veel nieuwsberichten over de historische draai die de brancheorganisatie voor pensioenfondsen (Pensioenfederatie) heeft gemaakt over de toekomstige pensioenregeling. Geen aanspraken meer, maar een pensioenkapitaal. Wat houdt dit in en wat is de achtergrond hiervan?
Lees meer

Onderwerpen:

Vrijwillige aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds: dé oplossing?

Gepost door op 9 november 2015
Door de lage rente en de stijgende levensverwachting zijn middelloonregelingen die bij verzekeraars zijn ondergebracht steeds moeilijker te handhaven. Bij verlenging van het contract kunnen de premies met circa 40 à 50% stijgen. Dat is niet te doen voor de werkgever, maar ook niet voor de werknemer. De stijgende pensioenpremie gaat immers ten koste van
Lees meer

Onderwerpen:

Scenario’s nieuw pensioenstelsel

Gepost door op 9 november 2015
Rolls Royce of een Tesla? Scenario’s voor een nieuw pensioenstelsel Het Nederlandse pensioenstelsel is een prachtig stelsel, maar kraakt in haar voegen. Meer dan 1000 miljard euro’s bij elkaar gespaard, maar toch jarenlang geen indexatie of zelfs korten op het pensioen. Consumenten willen meer keuzevrijheid, maar willen uiteindelijk niet kiezen. Jong staat tegenover oud. Verworven
Lees meer

Onderwerpen:

Dekkingsgraden van een pensioenfonds: begrijpt u het nog?

Gepost door op 17 september 2015
Regelmatig verschijnen er alarmerende berichten in de media over de dalende dekkingsgraden van pensioenfondsen. Wanneer de dekkingsgraad onder de 105% komt, moeten pensioenfondsen een herstelplan indienen bij de toezichthouder (DNB). Hoe kan het dat pensioenfondsen goede beleggingsrendementen halen, terwijl de dekkingsgraden toch achteruit gaan? En geeft de dekkingsgraad wel de echte financiële positie van een
Lees meer

Onderwerpen: