Blog

Blog posts van Bert van Holst

Hoe blijft u een aantrekkelijke werkgever?

Gepost door op 19 juni 2017
Onlangs bezocht ik een bijeenkomst over actualiteiten rondom ontslag. Het uitkristalliseren van de Wwz binnen de rechtspraak is nog in volle gang. Soms komen daarbij zaken voor die tot de Hoge Raad worden uitgevochten en waarin de cassatierechter beoordeelt of de feitenrechter het recht goed heeft uitgelegd en toegepast. Tijdens die bijeenkomsten wordt meestal ingezoomd
Lees meer

Onderwerpen:

Bedrijfsovername en werknemers: Hoe u de kansen én gevolgen kunt overzien

Gepost door op 27 maart 2017
Alleen sterk, samen sterker. Dat geldt nu en was vroeger niet anders. Het doet mij denken aan het Romeinse Rijk. Om groot en machtig te worden, was een sterk leger nodig. Het aanvallen om uit te breiden gebeurde volgens een slim bedacht aanvalsplan. Door het leger steeds groter te maken, kon het rijk zich steeds
Lees meer

Onderwerpen:

Toepassen van de Wwz: benut u alle mogelijkheden?

Gepost door op 28 december 2016
Anderhalf jaar na de gefaseerde invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) zwelt de kritiek richting Asscher over het arbeidsmarktbeleid aan. Zo ook tijdens het debat over de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken: de Wwz zou zijn doel missen. Lees in dit blog wat de status is van de Wwz en waarmee u als werkgever
Lees meer

Onderwerpen:

Hoe zieke werknemers met succes vakantiedagen claimen

Gepost door op 3 maart 2016
Vakantiedagen bij ziekte In 2009 heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld dat beperkte opbouw van vakantiedagen bij ziekte in strijd is met de Europese ‘Arbeidstijdenrichtlijn’. Naar aanleiding van deze uitspraak is de wetgeving per 1 januari 2012 aangepast en bouwen werknemers die ziek zijn over de hele ziekteperiode vakantiedagen op. Sindsdien is er geen
Lees meer

Onderwerpen:

(Door)werken na bereiken AOW-gerechtigde leeftijd?

Gepost door op 19 oktober 2015
Overweegt u een AOW’er in dienst te nemen? Of vraagt u zich af hoe u het beste kunt omgaan met een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en na die leeftijd (gedeeltelijk) wil doorwerken?
Lees meer

Onderwerpen: