Blog

Blog posts van Arjan van 't Zelfde

Hoe bouwt u als zzp’er pensioen op?

Gepost door op 4 juli 2016
Pensioen opbouwen als zzp’er: waar moet u allemaal op letten? Wat is er geregeld via de overheid en wat moet u zelf nog regelen? In deze blog leest u hoe u als zzp’er pensioen kunt opbouwen. 
Lees meer

Onderwerpen:

Geef uw werknemer financieel inzicht bij een sociaal plan

Gepost door op 3 mei 2016
Voor veel werkgevers is het een continue uitdaging: het kostenniveau en het functioneren van de organisatie. Daarbij is soms een herstructurering met – al of niet vrijwillig – afvloeiing van personeel nodig. Een doorgaans kostbare en ingrijpende maatregel. En niet in het minst ook voor werknemers een belangrijk kruispunt in hun leven. Lees in dit blog
Lees meer

Onderwerpen:

Bijbetalingsplicht werkgever bij waardeoverdracht pensioen

Gepost door op 4 maart 2016
Als een werknemer van baan verandert, mag het pensioen worden meegenomen naar de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever. De oude of nieuwe werkgever kan daarbij worden geconfronteerd met een bijbetalingsplicht. Deze bijbetalingsplicht is inmiddels voor alle werkgevers beperkt tot maximaal ? 15.000 en 10% van de overdrachtswaarde.
Lees meer

Onderwerpen:

Prominente rol werkgever bij pensioencommunicatie

Gepost door op 14 december 2015
De wet pensioencommunicatie is op 1 juli 2015 in werking getreden. De wet beoogt de informatieverstrekking over pensioenen te verbeteren. De rol van de werkgever is hierbij prominent. Voor werknemers is de werkgever het eerste aanspreekpunt. Werkgevers hebben dan ook een spilfunctie bij het verbeteren van de pensioencommunicatie.
Lees meer

Onderwerpen:

Ontwikkelingen pensioen eigen beheer: afschaffen of niet..? (update)

Gepost door op 17 november 2015
Op 24 september jl. heeft de Tweede Kamer een overleg gevoerd naar aanleiding van de briefvan staatssecretaris Wiebes van Financien over de oplossingsrichtingen voor het pensioen in eigen beheer.
Lees meer

Onderwerpen:

Bedrijfstakpensioenfonds kan voor jaren terug premies innen

Gepost door op 17 november 2015
De rechtbank in Utrecht heeft een verrassende uitspraak gedaan over de verjaring van premievorderingen van een bedrijfstakpensioenfonds tegenover een werkgever. Tot voor kort zochten de meeste rechters aansluiting bij een verjaringstermijn van vijf jaar, te starten vanaf het moment dat de premie opeisbaar was geworden (= datum dat werkgever verplicht aangesloten moest zijn bij bedrijfstakpensioenfonds).
Lees meer

Onderwerpen:

Voor- en nadelen pensioen eigen beheer

Gepost door op 11 maart 2013
Voor het veiligstellen van de pensioenvoorziening voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) zijn in principe een drietal mogelijkheden. Volledig verzekeren bij een verzekeraar Volledig opbouwen in eigen beheer Een combinatie van beide Welke keuze de DGA moet maken voor het veiligstellen van de pensioenvoorziening is lastig. Aan beide mogelijkheden kleven voor- en nadelen. Deze voor- en nadelen
Lees meer

Onderwerpen:

Uw ex-werknemer kost geld: bijbetalen bij waardeoverdracht pensioen?

Gepost door op 31 januari 2013
Werkgevers kunnen geconfronteerd worden met forse affinancieringskosten bij waardeoverdracht van het pensioen van een ex-werknemer. Dit leidt tot zeer vervelende verrassingen in de praktijk. Wanneer sprake is van een beschikbare premieregeling dan doet dit probleem zich in de regel niet voor. Het komt vooral voor bij middelloon (en evt. eindloon).
Lees meer

Onderwerpen: