Waarmee moet u rekening houden bij vakantiewerk en bijverdiensten?

Bent u van plan werkzaamheden door vakantiewerkers te laten verrichten? Zorgt u er dan voor dat alles goed geregeld is. Het werken met jonge werknemers vraagt van de werkgever extra aandacht. De wetgever is van oordeel dat jonge werknemers extra bescherming nodig hebben. Bovendien stelt de wet grenzen aan de werktijd. Op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jongeren-en-werk/vraag-en-antwoord kunt u bekijken wat de regels zijn. In dit blog leest u waar u rekening mee moet houden bij vakantiewerk en bijverdiensten.

Vakantiewerk en bijverdiensten. Waarmee moet u rekening houden?

Arbeidsovereenkomst voor vakantiewerk

Vakantiewerk wordt meestal verricht door scholieren en studenten en is per definitie van korte duur. Het is van belang dat u de afspraken met een vakantiewerker vastlegt in een arbeidsovereenkomst. Zorg ervoor dat in de arbeidsovereenkomst een einddatum wordt genoemd. Dit is ook van belang bij een oproepovereenkomst.

Overige aandachtspunten bij vakantiewerkers

  • Het minimumloon dat voor de leeftijd geldt;
  • Betaling van vakantietoeslag, doorbetaalde vakantie- en/of snipperdagen;
  • Welke werkzaamheden vakantiewerkers mogen verrichten.

Jonger dan zestien jaar

Jongeren onder de zestien jaar kunnen in principe alleen met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger een arbeidsovereenkomst sluiten. Dit kan via een schriftelijke machtiging of door een mondelinge machtiging in het bijzijn van de werkgever. Het niet hebben van deze toestemming kan vervelende consequenties hebben, zeker als er tijdens het werk een ongeluk met de vakantiekracht gebeurt.

Tevens kan de arbeidsovereenkomst op elk moment worden geannuleerd. Als de vakantiekracht vier weken heeft gewerkt, wordt deze toestemming geacht te zijn verleend. Om onduidelijkheid te voorkomen is het voor de werkgever raadzaam om een ouder of voogd de arbeidsovereenkomst mede te laten ondertekenen.


Om onduidelijkheid te voorkomen is het voor de werkgever raadzaam om een ouder of voogd de arbeidsovereenkomst mede te laten ondertekenen.


Kinderbijslag en studiefinanciering

Als jongeren veel bijverdienen dan kan dit gevolgen hebben voor kinderbijslag die ouders ontvangen of voor de studiefinanciering die jongeren krijgen. Voor studenten met studiefinanciering mag per jaar maximaal bruto € 14.215 (bedrag 2017) worden bijverdiend.

Kinderen met kinderbijslag mogen in de zomervakantie € 1.299 netto extra verdienen naast het normale bedrag van € 1.265 per kwartaal. De zomervakantie is de periode tussen twee schooljaren in. Alleen voor jongeren van 16 en 17 jaar kunnen bijverdiensten gevolgen hebben voor de kinderbijslag.

Identificatieplicht en opgaaf gegevens voor de loonheffingen

  • Voor een vakantiekracht moet u, evenals bij een gewone werknemer, een kopie van een identiteitsbewijs in uw administratie hebben. Informeer bij ons naar de eisen die hiervoor gelden.
  • U moet een schriftelijke “opgaaf gegevens voor de loonheffingen” invullen.

Wilt u meer weten over salarissen en salarisadministratie?
Kijk dan op: https://www.visser-visser.nl/salarisadministratie