Subsidie voor personeel in 2018: de overheid deelt uit en u profiteert!

In het jaar 2017  kunt u gebruikmaken van diverse regelingen die bijdragen aan een daling van uw loonkosten. Meer informatie hierover vindt u in mijn vorige blog.  In dit blog leest u hoe u door de Wet tegemoetkoming loondomein voor subsidie voor uw personeel in 2018 in aanmerking kunt komen. Profiteer ervan!

Hoe zat het ook alweer met subsidie voor personeel in 2017?

In 2017 krijgen we te maken met de volgende regelingen:

  • de premiekorting;
  • de loonkostensubsidie;
  • het lage inkomensvoordeel.

Doordat 2017 in feite een overgangsjaar is, kunt u in sommige gevallen maar liefst drie keer subsidie krijgen voor dezelfde werknemer!

Maar ook 2018 is interessant voor subsidie voor personeel

Vanuit de Wet tegemoetkoming loondomein (WTL) blijkt dat in 2018 het systeem van premiekortingen wordt vervangen door de zogenaamde loonkostenvoordelen. Recht op premiekortingen heeft u op dit moment voor het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking. Vanaf 1 januari 2018 ontvangt u voor deze doelgroepen loonkostenvoordelen.

Subsidie voor personeel in 2018

Helderheid subsidies voor personeel in 2018

Het geheel van wijzigingen en overgangsregelingen is best complex. Want:

  • welke regeling geldt nou wanneer?
  • in welke situatie?
  • hoe kunt u deze tegemoetkomingen ook daadwerkelijk ontvangen?

Het onderstaande schema biedt daarvoor meer duidelijkheid.

Huidige situatie Nieuwe situatie
Werknemersgroep Regeling Loopt
tot en met
Tegemoet-
koming
Te
verzilveren
Regeling Loopt vanaf Tegemoet-
koming
Te
verzilveren
Werknemers met een loon van 100% tot 110% van het wettelijk minimumloon Lage
inkomens-
voordeel
Vanaf 2017 € 2.000 Via belastings-
dienst
(automatische storting)
Werknemers met een loon van 110% tot 120% van het wettelijk minimumloon Lage
inkomens-
voordeel
Vanaf 2017 € 1.000 Via belastings-
dienst
(automatische storting)
Werknemers die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen Loonkosten-
subsidie
Geen
einddatum
bekend
Situatie-
afhankelijk
Via
gemeente
Loonkosten-
subsidie
Vanaf 2015
(vanuit part-
icipatiewet)
Situatie-
afhankelijk
Via
gemeente
In dienst nemen van uitkeringsgerechtigde ouderen (56+) Premie-
kortingen
2017 € 7.000 Via loon-
belasting-
aangifte
Loonkosten-
voordeel
Vanaf 2018 € 6.000 Aanvraag UWV,
Betaling via belastingdienst
In dienst nemen van arbeidsgehandicapten (WIA en WAO) Premie-
kortingen
2017 € 7.000 Via loon-
belasting-
aangifte
Loonkosten-
voordeel
Vanaf 2018 € 6.000 Aanvraag UWV,
Betaling via belastingdienst
In dienst nemen van iemand die onder de doelgroep banenafspraak valt Premie-
kortingen
2017 € 2.000 Via loon-
belasting-
aangifte
Loonkosten-
voordeel
Vanaf 2018 € 2.000 Aanvraag UWV,
Betaling via belastingdienst

Houdt er rekening mee dat u dus niet alleen in 2017, maar ook in 2018 voor subsidie voor uw personeel in aanmerking kunt komen.

Wilt u meer inzicht in uw HR-beleid? Vul dan de HR-quick scan in!

Visser & Visser HR quick scan