Hoe bouwt u als zzp’er pensioen op?

Pensioen opbouwen als zzp’er: waar moet u allemaal op letten? Wat is er geregeld via de overheid en wat moet u zelf nog regelen? In deze blog leest u hoe u als zzp’er pensioen kunt opbouwen. 

Het pensioenstelsel in Nederland kent drie pijlers:

  1. Voorzieningen via de overheid
  2. Voorzieningen geregeld in de relatie werkgever en werknemer
  3. Voorzieningen geregeld in privé

Voorzieningen via de overheid

Voor een ondernemer zijn er twee voorzieningen van belang: de AOW en de ANW (algemene nabestaandenwet).

De AOW bedraagt momenteel voor een gehuwde vanaf 67-jarige leeftijd ongeveer €10.000 bruto per persoon per jaar en voor een ongehuwde circa €14.500 bruto per jaar. Als je een periode in het buitenland hebt gewoond of gewerkt en niet verzekerd was voor de AOW ontvang je een korting op de AOW. Deze korting bedraagt 2% per jaar dat je niet verzekerd bent geweest.

De ANW regelt een uitkering bij overlijden voor de partner. Onder voorwaarden is er recht op deze uitkering (jongste kind nog geen 18 e.d.). De hoogte van de uitkering bedraagt circa €15.000 bruto per jaar.

Bij arbeidsongeschiktheid is er niets geregeld vanuit de overheid. De WIA geldt alleen voor werknemers. Wel is er de mogelijkheid om je vrijwillig te verzekeren voor de WIA. Een medische keuring is niet vereist. Zie voor meer informatie ook hier.

Voorzieningen geregeld in de relatie werkgever – werknemer

Als ondernemer ben je werkgever en werknemer tegelijk. Als je uit loondienst gaat en de pensioenregeling biedt die mogelijkheid, dan kun je nog maximaal tien jaar fiscaal aftrekbaar pensioen opbouwen in de oude pensioenregeling van je werkgever. Je dient dan wel zelf het werkgevers- en werknemersdeel te betalen. Daarnaast geldt in een aantal sectoren een verplichte pensioenregeling voor zzp’ers. Bijvoorbeeld voor de schilders, de afbouw en de natuursteen. Ben je werkzaam in zo’n sector? Dan moet je verplicht meedoen aan de pensioenregeling uit die sector.

pensioen zzp

Voorzieningen geregeld in privé

De meeste zzp’ers kiezen voor een oplossing in privé. Sparen voor de oude dag op een zogenaamde bankspaarrekening met lage kosten. De inleg op zo?n rekening is ? onder voorwaarden ? fiscaal aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting. De uitkering vanaf AOW-datum is (lager) belast. Meer informatie over banksparen is ook te vinden via www.banksparen.com (onderdeel pensioensparen). Loyalis heeft zelfs een speciale ZZP bankspaarrekening gelanceerd met veel toelichting en rekentools op de website: www.zzppensioen.nl.

Overlijdensrisicoverzekering

Naast sparen voor de oude dag is het van belang om een voorziening te treffen bij overlijden. Gedacht kan worden aan een overlijdensrisicoverzekering die in één keer een groot bedrag uitkeert waarmee de nabestaanden een bepaalde periode verder kunnen leven. Het is daarbij goed om ook te kijken naar wat er met de hypotheek gebeurt bij overlijden, welke lasten er nog zijn na overlijden en wat het inkomen van de partner is na overlijden (kan de partner meer gaan werken of moet deze juiste minder gaan werken?).

Arbeidsongeschiktheid

Tot slot is het van belang om als ondernemer een voorziening te treffen bij arbeidsongeschiktheid. Dat kan door je vrijwillig te verzekeren voor de WIA zoals hierboven is aangegeven. Ook kan een arbeidsongeschiktheidsverzekering worden afgesloten bij een verzekeraar. De premie die wordt betaald is aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting. Voor een premievergelijking zie ook: www.datishetverschil.nl