Met deze methode haalt u 20% fouten uit interne rapportages

Afgelopen jaren hebben accountants de cursus ‘Zeg wat je ziet’ moeten volgen. In deze cursus werd gewerkt aan de professioneel kritische instelling van de accountant zodat deze, in momenten van zwaar ethisch-weer, hun rug recht zullen houden en toch de maatschappij blijven zeggen wat ze werkelijk zien. Over het ethische vlak van ons werk wil ik het in dit blog niet hebben, wel over wat wij zien en wat u, als ondernemer hiervan kan leren.

Fouten uit interne rapportages halen

Zo haalt u een gedeelte van fouten uit uw interne rapportages. In het prille begin van mijn carrière als junior assistent-accountant kreeg ik regelmatig een conceptjaarrekening – die ik had samengesteld – van de accountant terug met daarop allemaal vraagtekens. Deze vraagtekens stonden dan voor mutaties in jaarrekeningposten die hij niet direct kon verklaren. In de loop der jaren bleek dat dit enerzijds voort kan komen uit klantkennis en anderzijds uit simpelweg interpretatie van de weergegeven werkelijkheid.

Goed kijken

In onze controle passen wij dit ‘goed kijken’ regelmatig toe, sterker nog, wij moeten het toepassen. Hierbij kijken wij naar de weergegeven cijfers in de jaarrekening en vergelijken dit met onze verwachting, waarbij we die verwachting uit verschillende bronnen onderbouwen.

Is het logisch wat er staat? Zo niet, dan is dat een goede reden om de gecontroleerde diepgaande vragen te gaan stellen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat wij ongeveer 20% van de gevonden fouten in jaarrekening ontdekken door het simpelweg analyseren van cijfers.

U weet het beste wat u ziet

Deze krachtige methode van controleren is mijns inziens niet alleen weggelegd voor ons, controlerend accountants. U als ondernemer, controller of hoofd administratie kan deze techniek toepassen als onderdeel van uw bedrijfsbeheersing. Klopt het nu wat ik zie in mijn kwartaal, maand of weekcijfers? Door dit goed te doen haalt u al snel 20% van de fouten uit interne rapportages. Ik ben er zelfs van overtuigd dat bij u, als kenner van de organisatie, dit percentage nog een stuk hoger zou kunnen liggen. U weet namelijk wat u ziet en wat u zou moeten zien, de ondernemen kent zijn eigen onderneming het beste!


Als ondernemer, controller of hoofd administratie kunt u deze techniek toepassen als onderdeel van uw bedrijfsbeheersing.


Relatief eenvoudig analyseren

Het uitvoeren van deze analyses kan relatief eenvoudig door gegevens in Excel te zetten en te gaan vergelijken. Bij niet al te veel gegevens is dit nog eenvoudig te doen. Maar bij meer gegevens kan het wel eens interessant zijn om verder te kijken naar mogelijkheden. Dashboarding bijvoorbeeld helpt ons als controleurs enorm om in korte tijd een beeld te krijgen van de financiële mutaties binnen een onderneming en trends te ontdekken die we kunnen toetsen aan onze verwachting.

Graag helpen wij u als ervaringsdeskundige verder met het analyseren van uw cijfers. En het mooie is dat wij zelfs met dashboarding u van dienst kunnen zijn. Onze collega’s van Refine-IT vormen niet alleen een krachtige datakraker voor ons als auditteam, maar zijn ook graag u als ondernemer van dienst!