Deelname aan een gezondheidscentrum. Welke mogelijkheden heeft u?

Bij zorgaanbieders ontstaan momenteel allerlei vormen van samenwerking. Bundeling van krachten zowel in de breedte (branche overstijgend) of in de diepte (ketensamenwerking). Vaak worden deze initiatieven vorm gegeven in een gezondheidscentrum. In dit blog leest u waar u bij deelname aan een gezondheidscentrum rekening mee moet houden.

Eerstelijns zorgaanbieders en het gezondheidscentrum

Om mij heen kijkend zie ik veel zorgaanbieders die gaan samenwerken. Een trend. Steeds meer eerstelijns zorgaanbieders bundelen de krachten in een bijvoorbeeld een gezondheidscentrum. Een fysiotherapeut die zich specialiseert in ouderenzorg en daarmee een samenwerking aangaat met een huisarts. Een huisartsenpraktijk die zorgprogramma’s ontwikkelt op het gebied van eerstelijns geestelijke gezondheidszorg, diëtiek of overweegt een praktijkondersteuner voor somatiek te werven. Tandartsen die gaan samenwerken met mondhygiënisten, orthodontisten en laboratoria. Een oogarts die een samenwerking aangaat met een opticien bij u in de stad of het dorp. Medisch specialisten die spreekuur houden in een plaatselijk gezondheidscentrum.

Samenwerking voordeliger?

Ook u zult ongetwijfeld wel eens hebben overwogen of samenwerking voor u voordelig is. Samenwerking kan een antwoord zijn voor opvolgingsvraagstukken, continuïteit of een hoger rendement. Bundeling van krachten vergroot de kansen voor het (innovatief) ondernemerschap! Een valkuil bij de oprichting en invullen van een samenwerkingsverband is dat de accountant, fiscalist, maar ook de bank, te laat wordt betrokken bij het proces. Van belang is dat een specialist al in vroeg stadium van het traject wordt betrokken.


Voorbeeld van een vraagstuk bij een samenwerkingsverband

Als zorgaanbieder bent u doorgaans vrijgesteld van omzetbelasting. In een samenwerkingsverband dient hier vroegtijdig rekening mee gehouden te worden, omdat omzetbelasting dan een directe kostenpost vormt voor u als zorgondernemer. Overweegt u grond aan te kopen, een pand neer te zetten of te verhuren dan is de omzetbelasting een wezenlijk onderdeel van de haalbaarheid van het project. Ik signaleer dat de banken voor de financieringsaanvraag ook steeds vaker een eis stellen dat een adviseur met kennis van de zorgbranche wordt gevraagd.


Deelnemen aan een gezondheidscentrum. Wilt u weten hoe u de mogelijkheden in kaart kunt brengen? Download dan onze brochure: In 10 stappen naar een gezondheidscentrum.

Gerelateerd blogartikel: http://blog.visser-visser.nl/zelfstandig-waarnemend-medicus-heeft-u-de-juiste-diagnose-gesteld-voor-de-wdba