6 vragen om grip te krijgen op uw zorgkosten

Heeft u inzicht in uw wensen en mogelijkheden als het gaat om zorg? En met welke kosten moet u hierbij rekening houden om de gewenste zorg in de toekomst te kunnen bekostigen? In dit blog wil ik u meer inzicht in uw situatie geven door 6 vragen over zorg te stellen.

Grip op uw zorgkosten

De gezondheidszorg is vandaag de dag uiterst actueel. De zorgkosten rijzen de pan uit! Stel: u bent ondernemer of vermogend particulier. Dan kan ik mij goed voorstellen dat de gezondheidszorg voor u één grote black box is. Want de voorzieningen vanuit de overheid zijn onbekend, de gemeenten worstelen met dit probleem, de kosten nemen toe en de zorg is een technische materie die niet uitnodigt tot verdieping. Daarnaast veranderen de zorgregels voortdurend.

Zorg: mogelijkheden en kosten

Wellicht vraagt u zich af welke mogelijkheden u heeft over zorg en met welke kosten u rekening moet houden. Of u wilt er in uw financiële planning rekening mee houden dat u later aanvullende zorg wilt inkopen, naast de reguliere zorg. Of u wilt de zorg particulier regelen. Aan de hand van onderstaande 6 vragen kunt u nadenken over uw wensen als het gaat om zorg.


De 6 vragen om meer grip te krijgen op uw zorgkosten

1. Wat is uw levensverwachting?
– Met andere woorden: wat is de horizon waarvoor u zorgkosten denkt te gaan maken?
– Denkt u ook eens aan de statistieken of familiekwalen

2. Vanaf welke leeftijd wilt u rekening houden met zorgbehoefte?

3. Welk bedrag wenst u te reserveren om particuliere zorg te kunnen inkopen?

4. Vanaf welke leeftijd wilt u rekening houden met eventuele 24 uurs zorgbehoefte?

5. Wat zijn uw wensen ten aanzien van langdurige intensieve zorg?

6. Wat zijn uw wensen ten aanzien van uw woonsituatie?
– Wilt u bijvoorbeeld zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, wonen in een zorgvilla of verzorgingstehuis of -hotel?


Samen proberen wij de zorgkosten zo goed mogelijk in kaart te brengen en houden daarbij rekening met de verschillende soorten van zorg, zoals de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning uitgevoerd door de gemeente), Wlz (Wet Langdurige Zorg) of ZvW (Zorgverzekeringswet) en/of eigen bijdragen.

Het is verstandig om de zorgkosten te verwerken in een persoonlijk financieel plan. Daarmee krijgt u inzicht en wordt u zich bewust van uw financiële mogelijkheden. Is uw zorgbehoefte financieel mogelijk? De kans is daarbij groot dat u te weinig rekening houdt met de hoogte van de toekomstige zorgkosten passend bij uw zorgbehoefte. Hierdoor kunt u verkeerde beslissingen nemen – door bijvoorbeeld vermogen te snel weg te schenken aan uw kinderen. Een goed financieel plan met inzicht in uw zorgwens is essentieel.

Wilt u meer informatie over de specifieke dienstverlening die wij voor medici bieden? Kijk dan op: https://www.visser-visser.nl/branches/medici