Geef uw werknemer financieel inzicht bij een sociaal plan

Voor veel werkgevers is het een continue uitdaging: het kostenniveau en het functioneren van de organisatie. Daarbij is soms een herstructurering met – al of niet vrijwillig – afvloeiing van personeel nodig. Een doorgaans kostbare en ingrijpende maatregel. En niet in het minst ook voor werknemers een belangrijk kruispunt in hun leven. Lees in dit blog waarom financieel inzicht een werknemer helpt bij een sociaal plan of een vertrekregeling.

Is een sociaal plan een kans of bedreiging?

Werknemers die boventallig zijn verklaard of aan wie een vertrekregeling is aangeboden kunnen zich aan de kant gezet of overbodig voelen. Door die negativiteit kan een goede uitvoering van het sociaal plan of de vertrekregeling worden belemmerd. Duidelijkheid vanuit de werkgever is dan ook een belangrijke voorwaarde voor het welslagen van een sociaal plan of een vertrekregeling. Juist een sociaal plan of vertrekregeling kan werknemers – die eigenlijk toe zijn aan iets anders – het juiste duwtje in de rug geven om hierover na te denken en dit daadwerkelijk op te gaan pakken.

Financieel weloverwogen

Bij nadenken over die veranderende toekomst hoort ook het financiële plaatje. Voor veel werknemers is dit lang niet altijd het meest overzichtelijke plaatje. Vragen die kunnen leven zijn: Hoe moet dat financieel als ik mijn baan verlies? Loop ik niet een enorm pensioengat op? Het bieden van inzicht in dat financiële plaatje geeft werknemers grip op de situatie. Onze ervaring is dat werknemers enorm ondersteunt! Bij duidelijkheid over de eigen financiën kan een werknemer zich gaan richten op de toekomst en weloverwogen keuzes maken.

Belangrijke financiële vragen

Werknemers die wij – in opdracht van hun werkgevers – hebben begeleid willen doorgaans graag duidelijkheid over de volgende vragen:

  • Hoe hoog is de transitievergoeding? Wat levert het netto op? Zijn er nog fiscale mogelijkheden om de belastingdruk te verlagen?
  • Hoe lang duurt de WW-uitkering? Wat is het netto bedrag?
  • Kan de pensioenopbouw doorlopen tijdens de WW-periode? Wat zijn de kosten en opbrengsten daarvan?
  • Kan het pensioen eerder ingaan? Hoeveel wordt het pensioen dan minder vanaf AOW-leeftijd?

In meer incidentele gevallen wordt ook nog gesproken over de mogelijkheden van bijvoorbeeld een oud-regime lijfrente, banksparen e.d. De afsluitende vraag is steeds: wat is de netto achteruitgang ten opzichte van de huidige situatie? Is dat (voorlopig) financieel haalbaar of niet? Ook met betrekking tot de vaste lasten?

Meerwaarde onafhankelijk adviseur

Als het financiële plaatje duidelijk is, dan kan de werknemer stappen gaan zetten en aan de toekomst denken. Het lukt werknemers echter lang niet altijd om zelf dat plaatje helder te krijgen. Daarbij kan een onafhankelijk financieel adviseur, die de werknemers inzicht biedt in de financiële consequenties van het ontslag, uitkomst bieden en het verloop van het afvloeiingsproces positief beïnvloeden.

Bevatte dit artikel interessante informatie? Deel het dan met je netwerk via één van onderstaande kanalen.