HR-beleid wereldwijd: wat zijn de verschillen?

De laatste jaren heeft HRM steeds meer aandacht gekregen in wereldwijde organisaties en literatuur. Daarnaast gaan ook steeds meer Nederlandse organisaties de grenzen over. Visser & Visser doet hier ook aan mee en is sinds september 2013 over de grens te vinden (Dubai). Daarom willen we ons verdiepen in de internationale HR-keuken.

HR-beleid wereldwijd
Het ontwikkelen van medewerkers, betrokkenheid en bevlogenheid binnen het HR-beleid is belangrijk geworden. Dit is belangrijk geworden in de ogen van de HRM?ers in Nederland, maar ook bij de HRM’ers in de omringende wereldlanden. Doordat de noodzaak van een goed HR-beleid wordt gezien, is er steeds meer behoefte aan een duidelijk beleid dat gericht is op de organisatiedoelstellingen en -ontwikkelingen.

We horen je denken: Steeds meer organisaties are going global, maar is er nu ook een verschil in het HR-beleid tussen verschillende landen? Uit onderzoek van Effectory International[1] blijkt dat dit wel degelijk het geval is. Zo is het HR-beleid in de VS en andere Europese landen meer gericht op beheersing, controle en structuur. De organisaties in de Zuid-Europese landen moeten nog grote stappen maken op het gebied van hun HR-beleid. HRM?ers in Duitsland en Engeland worden echt betrokken bij bedrijfsbeslissingen en zijn nauw betrokken op of bij de medewerkers. HRM in Nederland is vooral gericht op cultuur en het ontwikkelen van talent. Als HRM-afdeling van Visser & Visser vinden wij het ontwikkelen van talent binnen de organisatie ook erg belangrijk.

HR-beleid in Europa
In Nederland is veel op het terrein van HRM vastgelegd in wetten en regelgeving, zo kennen we veel arbeidsovereenkomsten. Overeenkomsten waarin zaken goed zijn geregeld voor medewerkers. In andere (Europese) landen liggen deze zaken veelal op individueel niveau. De overeenkomsten in Nederland dragen o.a. bij aan het feit dat jij je als medewerker graag wilt inzetten voor je werkgever. Nederland (samen met Denemarken en Zweden) gaat op dit punt aan kop in Europa, doordat we in ons HR-beleid veel aandacht besteden aan medewerkers. Aandacht hebben voor de medewerker, een open dialoog en duidelijkheid geven richting je medewerker zijn aspecten die ervoor zorgen dat medewerkers hun werkgever in Nederland waarderen.

HR-beleid in Nederland
HR in Nederland levert meerwaarde aan de organisatie. Zo sturen we op de talentontwikkeling en het benutten van talent. De kwaliteit van de medewerker gaat er hierdoor op vooruit. De selectie vindt dan ook plaats op grond van persoonlijkheid, gedrag en talent. Toch is het werven en selecteren van talent een issue geworden dat veel voorkomt in heel Europa en andere werelddelen. Uit een recent onderzoek van management adviesbureau McKinsey blijkt dat meer dan een kwart van werkgevers wereldwijd moeite heeft om hun vacatures te vervullen. Eén troost: Nederland lijkt dit heel serieus te nemen. Een voorbeeld hiervan is dat er diverse beurzen en promotiecampagnes georganiseerd worden om bepaalde studies aan te moedigen. Visser & Visser doet hier ook aan mee.

Het HR-beleid van Visser & Visser
Tot slot verklaart Effectory International dat een actief HR-beleid in alle landen van belang is. Hierdoor zijn medewerkers bereid zich optimaal in te zetten en zich voortdurend te ontwikkelen en te verbeteren. Door dit gegeven willen wij als HRM’ers binnen Visser & Visser bijdragen aan een actief HR-beleid en jouw ontwikkeling.

Doe je mee?