Digitaliseren in de zorg: een aandachtsgebied voor zorgondernemers

Als er één sector in beweging is, dan is het de zorgsector. Dit is dagelijks te vernemen in de diverse media. Tijdens de afgelopen crisis hadden vrijwel alle sectoren te maken met krimp, behalve de zorgsector. Ook in Nederland nemen de kosten jaarlijks toe. Van de 262 miljard die de overheid in 2016 uitgeeft, wordt 75 miljard besteed aan de zorg, dat is ruim 28%!

Digitalisering in de zorg

Vervolgens kunnen we constateren dat regelgeving steeds ingewikkelder wordt en dat wetswijzigingen in steeds sneller tempo elkaar opvolgen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de invoering van de integrale bekostiging bij ziekenhuizen, die het opzetten van heel wat medisch specialistische bedrijven tot gevolg heeft gehad. De staatssecretaris denkt ondertussen al weer na over het aanpassen van de Wet langdurige zorg. Daarnaast moeten er branden geblust worden, ik noem als voorbeelden de problemen rond het uitbetalen van de PGB’s en het zorgen voor de beschikbaarheid van diverse medicijnen.


Als je alles op je in laat werken, vraag je je af of één en ander nog beheersbaar blijft. Eén ding is duidelijk: een ondernemer in de zorg heeft heel veel aan zijn of haar hoofd.


Digitalisering als hulpmiddel

Zorgondernemers zullen zich realiseren dat de veranderingen doorgaan en dat ze hierop moeten anticiperen. Digitalisering kan hierbij helpen. Uit de praktijk blijkt dat zorginstellingen hiervan nog te weinig gebruik maken. Systemen dateren vaak nog uit de vorige eeuw, waardoor problemen ontstaan in de onderlinge communicatie. Dit leidt tot inefficiëntie, omslachtigheid en incomplete informatie. Digitaliseren in de zorg is dus een belangrijk aandachtsgebied. Daarbij moet ook de belangrijke vraag gesteld worden: sluit de organisatiestructuur nog aan op de eisen van deze tijd?

Digitalisering en organisatiestructuur zijn ‘grote’ aandachtsgebieden. De branchegroep medici van Visser & Visser Accountants en Belastingadviseurs ondersteunen u. Als gesprekspartner en als adviseur.

Kijk voor meer informatie op:  www.visser-visser.nl/branches/medici