Vraag de btw terug bij aankoop van zonnepanelen!

Ook interessant voor installateurs en verkopers van zonnepanelen

Visser & Visser Belastingadviseurs regelt de btw-teruggaaf volledig voor u. Dit bespaart u administratieve rompslomp en biedt u tevens zekerheid op de teruggaaf van de betaalde btw. Deze teruggaaf loopt bij een gemiddeld systeem al snel op tot een bedrag van € 800 tot € 1.000.

Hierin ligt ook voor installateurs en verkopers van zonnepanelen een uitgelezen kans. Voor de particuliere koper betekent dit namelijk een uniek prijsvoordeel. Visser & Visser gaat graag een samenwerking aan met installateurs om de btw terug te vragen voor hun particuliere klanten.

Particulier als btw-ondernemer

Als u als particulier zonnepanelen koopt, heeft u recht op teruggaaf van de betaalde btw. In het Fuchs-arrest van 20 juni 2013 heeft het Hof van Justitie EU beslist dat eigenaren van zonnepanelen die duurzaam tegen vergoeding opgewekte elektriciteit leveren aan de energieleverancier btw-ondernemer zijn. Inmiddels heeft de staatssecretaris van Financiën dit ondernemerschap bevestigd voor de zonnepanelen die zijn aangeschaft na 20 juni 2013.


Als u als particulier zonnepanelen koopt, heeft u recht op teruggaaf van de betaalde btw.


Vaststaat dat u recht heeft op btw-teruggaaf bij aanschaf van zonnepanelen, ongeacht het soort elektriciteitsmeter dat gebruikt wordt. Hiertegenover staat slechts een gering verschuldigd btw-bedrag vanwege geleverde stroom aan uw energiebedrijf (forfaitair te bepalen). Om te profiteren van de btw-teruggaaf moeten eigenaren van zonnepanelen zich wel melden als btw-ondernemer bij de Belastingdienst. Ook moeten er btw-aangiften ingediend worden.

btw terugvragen? Laat het ons verzorgen

Wij adviseren u geen geld te laten liggen en de btw bij aanschaf en installatie van de zonnepanelen terug te vragen. Wij kunnen dit volledig voor u verzorgen. Wij melden u aan als btw-ondernemer, wij verzorgen uw btw-aangiften en regelen in het volgende jaar weer uw afmelding.

Wilt u ook zonder zorgen de btw op de aanschaf van uw zonnepanelen terug ontvangen? Meer hierover leest u op onze site: www.visser-visser.nl/btw-teruggaaf-zonnepanelen.

Wilt u als installateur verder praten over de mogelijkheden van samenwerking, neem dan contact met ons op.