Eigen bijdrage auto tijdens vakantie fiscaalvriendelijk verrekenen

Als uw werknemer tolgelden of brandstofkosten in het buitenland zelf moet betalen, is het mogelijk deze eigen bijdrage in mindering te brengen op de bijtelling. Voorwaarde is dat vooraf schriftelijk in een overeenkomst ter beschikking gestelde auto is vastgelegd dat deze eigen bijdrage ziet op privégebruik.

Bij een auto van de zaak kan de werkgever de brandstof tijdens de vakantie vrij vergoeden. Uitgangspunt bij het ter beschikking stellen van een auto van de zaak waarmee de werknemer ook privé mag rijden, is dat alle kosten die met de auto samenhangen voor rekening van de werkgever komen en dat bij de werknemer bijtelling op het salaris plaatsvindt.

Voorbeelden van eigen bijdrage auto tijdens vakantie

Het is mogelijk in autoregelingen op te nemen dat een werknemer (bijv. maandelijks) een bijdrage is verschuldigd voor het privégebruik van de auto van de zaak. Voorbeelden van redenen waarom een eigen bijdrage met de werknemer wordt overeengekomen, zijn:

  • Overschrijding van het normleasebedrag
  • Een vaste eigen bijdrage in verband met privégebruik
  • Een eigen bijdrage bij overschrijding van het aantal toegestane privékilometers
  • Brandstofkosten en tolgelden in het buitenland.

Eigen bijdrage auto tijdens vakantie schriftelijk vastleggen

Een eigen bijdrage moet schriftelijk zijn overeengekomen. Is de afspraak niet van tevoren schriftelijk vastgelegd en neemt de werknemer kosten voor eigen rekening, dan kan dit uit fiscaal oogpunt niet beschouwd worden als eigen bijdrage voor privégebruik en kunt u het bedrag derhalve niet van zijn bijtelling aftrekken.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder salarissen bij Visser & Visser. Tevens kunnen wij voor u een overeenkomst opstellen die aan de fiscale vereisten voldoet.